Kim są pracownicy wiedzy?

Jednym z charakterystycznych elementów nowego świata, opartego na informacji, wiedzy i kapitale niematerialnym (np. organizacyjne i technologiczne know-how), jest nowy typ pracownika. Właściwie we wszystkich branżach i dziedzinach dominują dziś pracownicy wiedzy (ang. knowledge workers). Ich narzędziem jest umysł, a codziennością tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy. Pracownicy wiedzy rozwiązują problemy, analizują, diagnozują, spełniają wymagania klientów i współpracują w tym zakresie z innymi.

Zapisz się na spotkanie:

Przywództwo i zarządzanie pracownikami wiedzy

Możemy powiedzieć, że większość ich pracy, aż do osiągnięcia końcowego rezultatu, jest niewidoczna (dlatego musiały się też zmienić pojęcie i pomiar efektywności tej pracy), ponieważ chodzi tu o aktywność umysłową i koncepcyjną. Takie osoby funkcjonują w organizacyjnym środowisku zupełnie inaczej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Nie chcą być zarządzane, cenią sobie za to mądre przywództwo, uznają szefów ekspertów, chcą się uczyć i rozwijać stale (tzw. opportunity learner), a nie tylko w ramach wyznaczonych formalnie procesów edukacyjnych. Zorientowane na efektywność działania, takie osoby nie są przywiązane do struktur czy tradycyjnie pojmowanego miejsca pracy. Chcą proaktywnie zarządzać swoim czasem i swoją karierą, współpracować z innymi profesjonalistami z różnych obszarów i dziedzin. Co więcej, w przypadku najlepszych pracowników wiedzy to organizacje potrzebują ich bardziej (ich szczególnych wiadomości, umiejętności, doświadczeń i relacji) niż oni tych organizacji. To właśnie tacy ludzie, a nie zasoby materialne, stanowią dziś cenne aktywa firmy.

Pracownicy wiedzy wykonują pracę nierutynową i rozwiązują nierutynowe problemy. Muszą myśleć analitycznie, ale i syntetyzować wiedzę z wielu dziedzin i obszarów, uruchamiać kreatywne myślenie. To wszystko staje się niemożliwe bez zaangażowania, które przekłada się na jakość pracy, efekty widoczne dla klienta, a w końcu zainteresowanie inwestorów, czyli wytwarzanie wartości przez firmę.

Jak zarządzać pracownikami wiedzy?

Pracownicy wiedzy w świecie na granicy paradygmatów są wewnątrzsterowni i autonomiczni. Dążą do doskonałości, chcą mieć wpływ na to, co robią, chcą się rozwijać – i potrzebują kogoś, kto będzie podążał z nimi, a nie przed nimi. Dotyczy to zwłaszcza tych najlepszych.

Praca z najlepszymi pracownikami wiedzy jest wyzwaniem, bo zarządzanie w starym, wodzowskim stylu nie przyniesie wartości, kreatywności, zaangażowania i rozwoju. Współczesnego przywódcę charakteryzuje wewnętrzna motywacja, pragmatyczny, ale ambitny cel, poczucie wpływu oraz podmiotowe traktowanie ludzi. Nie tylko ludzie muszą dostosować się do przywódcy, ale też on lub ona do ludzi – to jest nowe podejście we współczesnym przywództwie. Lider komunikuje się z innymi ich językiem, dopasowuje zachowanie do ich zachowań – jeżeli chce wywierać wpływ i dostać od pracowników wiedzy to, co najlepsze. Dawniej to pracownicy chcieli naśladować styl lidera, dzisiaj lider dopasowuje styl pracy do ludzi. To duża zmiana.

Artykuły na temat Przywództwa i Zarządzania Pracownikami Wiedzy

Pracownicy wiedzy

Przywództwo w nowym paradygmacie

 

Zapisz się na spotkanie:

Przywództwo i zarządzanie pracownikami wiedzy