Środowisko pracy

Zmiany – od technologicznych po społeczne, od sieci i globalizacji po postawy i obyczaje – wpłynęły na rozumienie jednego z podstawowych pojęć dla człowieka, jakim jest praca. Jesteśmy dziś bardzo daleko od klasycznego rozumienia, które określało ją jako kontrakt między pracodawcą a pracownikiem, z podziałem aktywności na sferę prywatną i zawodową, dystansem w relacji przełożony–podwładny, wyznaczonym miejscem i czasem wykonywania czy sztywnymi zakresami obowiązków.

Termin spotkania: 15 czerwiec 2018

Środowisko pracy

Przywództwo i zarządzanie pracownikami wiedzy

Jednym z charakterystycznych elementów nowego świata, opartego na informacji, wiedzy i kapitale niematerialnym (np. organizacyjne i technologiczne know-how), jest nowy typ pracownika. Właściwie we wszystkich branżach i dziedzinach dominują dziś pracownicy wiedzy (ang. knowledge workers). Ich narzędziem jest umysł, a codziennością tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy.

Termin spotkania: 25 września 2018

Przywództwo i zarządzanie pracownikami wiedzy

Innowacyjność

Innowacyjność jest zdolnością wykorzystania kreatywności, nowych idei, wynalazków. Jest sposobem myślenia i działania decydującym o możliwości tworzenia innowacji – czyli nowych rozwiązań, które z powodzeniem wprowadzane są do produkcji, usług i sprzedaży.

Termin spotkania: 23 października 2018

Innowacyjność

Różnorodność

„Różnorodność jest istotna, ponieważ odnoszenie sukcesów w biznesie wymaga różnych punktów widzenia i poglądów, prowadzących do realizacji wspólnej wizji. Takie zespoły podejmują trafniejsze decyzje i wypracowują lepsze rozwiązania” – tak w swojej misji pisze jedna z międzynarodowych firm. Łatwo powiedzieć i trudno się nie zgodzić.

Termin spotkania: 15 stycznia 2019

Różnorodność

Uczące się organizacje

Do niedawna wiedzą w pełni dysponowały wyłącznie elity. Tylko wybrani mieli do niej dostęp i tworzyli ją, natomiast pozostali byli jej odtwórcami. Taki model do dziś pokutuje w klasycznych strukturach organizacyjnych, w których liderzy postrzegają rynek jako zestaw istniejących założeń i reguł, rozpoznanych potrzeb i zdefiniowanych graczy.

Termin spotkania: 20 marca 2019

Uczące się organizacje

Sensotwórcze organizacje

Sensotwórczość to idea nadawania sensu działaniu – zarówno jednostkowemu, jak i organizacyjnemu. Współcześni pracownicy wiedzy nie chcą pracować w miejscach z pozoru nowoczesnych, a w rzeczywistości przypominających obozy pracy podporządkowane partykularnym interesom. Dlatego warto przyjrzeć się własnemu działaniu, zespołowi czy całej organizacji pod kątem „sensotwórczości” – tego, czy i jak można zwiększyć spójność działania, komunikacji, celów
i rozwoju, by ostatecznie tworzyć autentyczną wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa.

Sensotwórcze organizacje

Termin spotkania: maj 2019