Najnowsze trendy w uczeniu się firm, zespołów i pracowników

W czasie szybkich zmian i koniecznej innowacyjności efektywne uczenie się firm nabiera znaczenia strategicznego. Firmy, które potrafią tworzyć „środowisko uczenia się” wygrywają na rynku produktów i usług, jak również w wyścigu o najlepszych pracowników. Najlepsze zespoły mają w swoim sposobie funkcjonowania „gen uczenia się”, a najlepsi pracownicy wiedzy to tzw. „opportunities learners” – uczący się według innych reguł i z każdej nadarzającej się okazji. Podczas spotkania zastanowimy się dlaczego w dzisiejszym świecie zmian nie chodzi o tworzenie „sytuacji edukacyjnych”, ale o to by firma i zespół stały się „środowiskiem uczenia się”. Jakie warunki muszą być spełnione, aby najlepsi pracownicy wiedzy mogli rozwijać się w codziennej pracy? Jakie zwinne techniki i sposoby uczenia się są skuteczne w nowoczesnej organizacji?

Kup bilet

Kup bilet

Kup bilet na transmisję online

Data

20 marca 2019

Miejsce

Fundacja Digital Knowledge Observatory
ul. Puławska 457
02-844 Warszawa

Program spotkania

09:30 – 10:15 Jak uczą się nowoczesne organizacje? Rozwój i uczenie się jako krytyczny czynnik strategii firmy

 • Uczenie się jako element dobrej strategii?
 • Diagnoza organizacji – narzędzie pozwalające odpowiedzieć na pytanie: jakie warunki muszą być spełnione, żeby organizacje były uczące się, jak firma może być środowiskiem uczenia się?
 • Jak zaprojektować środowisko uczenia się w organizacji

W tej części przewidzieliśmy krótką dyskusję nad wynikami diagnozy (każdy z uczestników będzie mógł sprawdzić własną firmę/organizację i wyciągnąć wnioski do zmian).

10:15 – 11:00 Zwinne sposoby uczenia się w organizacji

 • Pracownik wiedzy i opportunity learner
 • Uczenie się i oduczanie. Psychologia sukcesu i porażki
 • Uczące się pokolenia (mentoring i mentoring odrwócony)
 • Schemat umysłu – umysł otwarty i zamknięty

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:15 Jak uczą się nowoczesne zespoły (tzw. zespoły wysokiej efektywności, zespoły różnorodne i zespoły otwarte, zespoły menedżerskie)

 • Słabnąca rola tradycyjnych podejść do uczenia się zespołów
 • Cztery konteksty uczenia się zespołu: kontekst prosty, złożony, skomplikowany, chaotyczny
 • Jakie metody uczenia się pasują do poszczególnych kontekstów?
 • Porażka zespołu, jako element uczenia się
 • Praktyczne metody uczenia się zespołu: Action Learning, metoda podwójnej i potrójnej pętli

12:15 – 13:00 Panel dyskusyjny: praktyczne przykłady podejść do uczenia się w organizacji poprowadzi Joanna Heidtman

Jak w praktyce zarządza się uczeniem? Wnioski  z nowatorskiego podejścia do uczenia się zespołów i pracowników.

Gośćmi panelu będą:

 • dr Pawel Tadejko – Head of Research and Development, Elastic Cloud Solutions
 • Olga Biało – e-learning manager, DSV – Global Transport and Logistics
 • Panelista w trakcie potwierdzania

Dla kogo jest Senso.Lab?

WŁAŚCICIELE FIRM – To oni nadali Sens na początku istnienia swoim firm. Teraz wielu z nich zdaje sobie sprawę, że model biznesowy i sposób zarządzania firmą i ludźmi, który był efektywny i dawał im przewagę konkurencyjną przez ostatnie 10, czy 20 lat się wyczerpał.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Oprócz zadań merytorycznych, stają oni przed trudnymi pytaniami, na które nie ma jednoznacznej i prostej odpowiedzi. Jak zarządzać pracownikami wiedzy?

SZEFÓW DZIAŁÓW HR – Zadaniem działów HR jest nie tylko rekrutacja, ale też zatrzymanie talentów. Jak budować kulturę organizacyjną, by pracownicy widzieli Sens zarówno w ich pracy, jak i działalności całej firmy?