Nadchodzące spotkania

Różnorodność

Różnorodność perspektyw, stylów myślenia, działania, pokoleń itd. jest konieczna by stymulować innowacyjność i rozwiązywać efektywnie nowe problemy. Jednocześnie jest niekomfortowa i bywa bardzo trudna do zarządzania. By uzyskać korzyści wynikające z różnorodności trzeba umieć wyjść ze „strefy komfortu”, umożliwić zespołowi korzystanie z takich metodyk i umiejętności, które będą tę różnorodność „obsługiwać”, a czasem także modyfikować kulturę organizacyjną, zmieniając nastawienia i postawy.

Termin: 15 stycznia 2019

Więcej o spotkaniu:

Różnorodność

Uczące się organizacje

Termin: marzec 2018

Sensotwórcze organizacje

Termin: maj 2019

Spotkania, które się odbyły

Innowacyjność

Termin: 23 października 2018

Innowacyjność jest zdolnością wykorzystania kreatywności, nowych idei, wynalazków. Jest sposobem myślenia i działania decydującym o możliwości tworzenia innowacji – czyli nowych rozwiązań, które z powodzeniem wprowadzane są do produkcji, usług i sprzedaży.

Więcej o spotkaniu:

Innowacyjność

Inteligentne przywództwo czy syndrom folwarku?

Termin: 25 września 2018

Jednym z charakterystycznych elementów nowego świata, opartego na informacji, wiedzy i kapitale niematerialnym, jest nowy typ pracownika. We wszystkich branżach i dziedzinach dominują dziś pracownicy wiedzy (ang. knowledge workers). Ich narzędziem jest umysł, a codziennością tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy.

Środowisko pracy

Termin: 15 czerwca 2018

Zmiany – od technologicznych po społeczne, od sieci i globalizacji po postawy i obyczaje – wpłynęły na rozumienie jednego z podstawowych pojęć dla człowieka, jakim jest praca. Jesteśmy dziś bardzo daleko od klasycznego rozumienia, które określało ją jako kontrakt między pracodawcą a pracownikiem, z podziałem aktywności na sferę prywatną i zawodową, dystansem w relacji przełożony–podwładny, wyznaczonym miejscem i czasem wykonywania czy sztywnymi zakresami obowiązków.

Zobacz więcej materiałów ze spotkania:

Środowisko pracy