Nadchodzące spotkania

Sensotwórcze organizacje

Sensotwórczość to idea nadawania sensu działaniu – zarówno jednostkowemu, jak i organizacyjnemu. Współcześni pracownicy wiedzy nie chcą pracować w miejscach z pozoru nowoczesnych, a w rzeczywistości przypominających obozy pracy podporządkowane partykularnym interesom. Dlatego warto przyjrzeć się własnemu działaniu, zespołowi czy całej organizacji pod kątem „sensotwórczości” – tego, czy i jak można zwiększyć spójność działania, komunikacji, celów
i rozwoju, by ostatecznie tworzyć autentyczną wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa.

Termin: maj 2019

Spotkania, które się odbyły

Uczące się organizacje

Do niedawna wiedzą w pełni dysponowały wyłącznie elity. Tylko wybrani mieli do niej dostęp i tworzyli ją, natomiast pozostali byli jej odtwórcami. Taki model do dziś pokutuje w klasycznych strukturach organizacyjnych, w których liderzy postrzegają rynek jako zestaw istniejących założeń i reguł, rozpoznanych potrzeb i zdefiniowanych graczy.

Termin: 20 marzec 2019

Więcej o spotkaniu:

Uczące się organizacje

Różnorodność

Różnorodność perspektyw, stylów myślenia, działania, pokoleń itd. jest konieczna by stymulować innowacyjność i rozwiązywać efektywnie nowe problemy. Jednocześnie jest niekomfortowa i bywa bardzo trudna do zarządzania. By uzyskać korzyści wynikające z różnorodności trzeba umieć wyjść ze „strefy komfortu”, umożliwić zespołowi korzystanie z takich metodyk i umiejętności, które będą tę różnorodność „obsługiwać”, a czasem także modyfikować kulturę organizacyjną, zmieniając nastawienia i postawy.

Termin: 15 stycznia 2019

Więcej o spotkaniu:

Różnorodność

Innowacyjność

Termin: 23 października 2018

Innowacyjność jest zdolnością wykorzystania kreatywności, nowych idei, wynalazków. Jest sposobem myślenia i działania decydującym o możliwości tworzenia innowacji – czyli nowych rozwiązań, które z powodzeniem wprowadzane są do produkcji, usług i sprzedaży.

Więcej o spotkaniu:

Innowacyjność

Inteligentne przywództwo czy syndrom folwarku?

Termin: 25 września 2018

Jednym z charakterystycznych elementów nowego świata, opartego na informacji, wiedzy i kapitale niematerialnym, jest nowy typ pracownika. We wszystkich branżach i dziedzinach dominują dziś pracownicy wiedzy (ang. knowledge workers). Ich narzędziem jest umysł, a codziennością tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy.

Środowisko pracy

Termin: 15 czerwca 2018

Zmiany – od technologicznych po społeczne, od sieci i globalizacji po postawy i obyczaje – wpłynęły na rozumienie jednego z podstawowych pojęć dla człowieka, jakim jest praca. Jesteśmy dziś bardzo daleko od klasycznego rozumienia, które określało ją jako kontrakt między pracodawcą a pracownikiem, z podziałem aktywności na sferę prywatną i zawodową, dystansem w relacji przełożony–podwładny, wyznaczonym miejscem i czasem wykonywania czy sztywnymi zakresami obowiązków.

Zobacz więcej materiałów ze spotkania:

Środowisko pracy