Następne

Spotkania Senso.Lab

Oto dwa następne tematy naszych spotkań. Dowiedz się więcej i zapisz się.

Uczące się organizacje

Do niedawna wiedzą w pełni dysponowały wyłącznie elity. Tylko wybrani mieli do niej dostęp i tworzyli ją, natomiast pozostali byli jej odtwórcami. Taki model do dziś pokutuje w klasycznych strukturach organizacyjnych, w których liderzy postrzegają rynek jako zestaw istniejących założeń i reguł, rozpoznanych potrzeb i zdefiniowanych graczy.

Sensotwórcze organizacje

Sensotwórczość to idea nadawania sensu działaniu – zarówno jednostkowemu, jak i organizacyjnemu. Współcześni pracownicy wiedzy nie chcą pracować w miejscach z pozoru nowoczesnych, a w rzeczywistości przypominających obozy pracy podporządkowane partykularnym interesom. Dlatego warto przyjrzeć się własnemu działaniu, zespołowi czy całej organizacji pod kątem „sensotwórczości”

Najnowsze artykuły

Strategiczna zdolność do innowacji

W ciągu kilku ostatnich lat temu zetknęliśmy się z wieloma przypadkami firm, które w swojej strategii umieściły innowacje. Jedna z nich bazując na fali trendu „eko” chciała dokonać rewolucji w …

Przywództwo w nowym paradygmacie

Czym jest aktualnie przywództwo w organizacji? Czy można je oddzielić od kompetencji menedżerskich? Jak dopasować i rozwijać liderów? Do niedawna większość kwestii związanych z działaniem organizacji można było wytłumaczyć stosunkowo …